Thực hiện kế hoạch 329/PGDĐT-CNTT ngày 16/8/2021 về việc tập huấn trực tuyến sử dụng Microsoft teams trong dạy học trực tuyến của PGDĐT Đồng Hỷ, và công văn 1857/SGDĐT - KTKĐCL ngày 19/8/2021 về việc tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số tháng 8/2021.

          Ngày 30/8/2021 trường TH số 1 Vân Hán tổ chức tập huấn phần mềm dạy học trực tuyến Microsoft teams và các ứng dụng office 365 cho tập thể CBGV nhà trường.( buổi sáng; GV khối 3,4,5. Buổi chiều GV khối 1,2)

          Giáo viên chia sẻ nội dung tập huấn: 

          Cô giáo Lê Thị Dung - GV cốt cán - TTCM tổ 3 và thầy giáo Mạc Hồng Ngọc - Phụ trách CNTT nhà trường - TPCM tổ 3. 

           ND tập huấn gồm; - phần mềm microsoft teams và phần mềm Microsoft foms

           * Hình ảnh buổi tập huấn cho CBGV nhà trường ngày 30/8/2021