SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TỔ 1

       Thực hiện theo kế hoạch chuyên môn năm học 2021-2022. Ngày 21/01/2022 tổ 1 tổ chức sinh hoạt chuyên môn bằng hình thức Trực tuyến với nội dung: Xây dựng và thiết kế bài giảng môn Đạo đức. Qua thảo luận và chia sẻ của các giáo viên trong tổ, tổ 1 đã thiết kế và lên đươc kế hoạch bài giảng môn Đạo đức lớp 1 Bài 11: Trả lại cửa rơi(Tiết 1) theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực. 

        Ngày 11/02/2022, tổ chuyên môn 1, tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp tổ với nội dung dự giờ môn Đạo đức  lớp 1 Bài 11: Trả lại cửa rơi(Tiết 1)  do đồng chí Vũ Thị Nhu giáo viên chủ nhiệm lớp 1E  thực hiện. Dự chuyên đề có sự góp mặt đông đủ của các thành viên trong tổ 1. Qua tiết dạy các thành viên trong tổ nắm được các hoạt động chủ yếu của môn Đạo đức và sự tương tác giữa cô và trò trong tiết dạy trực tuyến. Từ đó rút ra được 1 số điểm còn tồn tại, hạn chế để các tiết dạy sau thành công hơn trong quá trình giảng dạy môn Đạo đức lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.