SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TỔ 3

       Thực hiện theo kế hoạch chuyên môn năm học 2021 - 2022. Ngày 25/03/2022 tổ 3 tổ chức sinh hoạt chuyên môn bằng hình thức Trực tuyến với nội dung: Xây dựng và thiết kế bài giảng môn KHOA HỌC lớp 5. Qua thảo luận và chia sẻ của các giáo viên trong tổ, tổ 3 đã thiết kế và lên đươc kế hoạch bài giảng môn Khoa học lớp 5 Bài 58: Sự sinh sản và nuôi con của chim theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực. 

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TỔ 3

       Thực hiện theo kế hoạch chuyên môn năm học 2021 - 2022. Ngày 25/03/2022 tổ 3 tổ chức sinh hoạt chuyên môn bằng hình thức Trực tuyến với nội dung: Xây dựng và thiết kế bài giảng môn KHOA HỌC lớp 5. Qua thảo luận và chia sẻ của các giáo viên trong tổ, tổ 3 đã thiết kế và lên đươc kế hoạch bài giảng môn Khoa học lớp 5 Bài 58: Sự sinh sản và nuôi con của chim theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực. 

        Ngày 01/04/2022 chuyên môn cấp trường với nội dung dự giờ môn Khoa học lớp 5 Bài 58: Sự sinh sản và nuôi con của chim do đồng chí Hoàng Thị Chang giáo viên chủ nhiệm lớp 5D  thực hiện. Dự chuyên đề có sự góp mặt đông đủ của các đc BGH nhà trường cùng toàn thể Gv nhà trường. Qua tiết dạy các thành viên nắm được các hoạt động chủ yếu của môn Khoa học và sự tương tác giữa cô và trò trong tiết dạy trực tuyến. Từ đó rút ra được 1 số điểm còn tồn tại, hạn chế để các tiết dạy sau thành công hơn trong quá trình giảng dạy môn Khoa học lớp 5 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và có sự lồng ghép BVMT trog tiết học.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt